Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
38-315 Uście Gorlickie 219
Tel. 18-3516001, e-mail: gsuscie1@wp.pl

SPRZEDA W DRODZE PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO

Nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w centrum Uścia Gorlickiego składającą się z działek:

  • nr 265/13 o pow. 0,14 ha
  • nr 265/9 o pow. 0,05 ha
  • zabudowanych budynkiem pawilonu handlowego o powierzchni całkowitej 1093 m2

Budynek wolnostojący, murowany, piętrowy, podpiwniczony, kryty blachą, posiada instalacje: elektryczną, telefoniczną, wod-kan, centralnego ogrzewania.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 1 755 000 zł.

Słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwiskiem z dopiskiem „PRZETARG” należy składać w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 26.08.2019 r. godz.10:00, oraz w tym terminie wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej
na konto Spółdzielni:

nr 91 1240 5110 1111 0010 6271 7527

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26.08.2019r. godz. 11:00.

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Regulamin przetargu dostępny w poniższym linku:

Regulamin przetargu.pdf